Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe (obrazec)

Prosimo Vas, da ste pozorni, da vrnjeni  fizični izdelek in embalaža nista poškodovana, prav tako izdelek ne sme imeti vidnih znakov obrabe.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Kupci, ki sklenete kupoprodajno pogodbo/nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imate pravico, da od pogodbe odstopite.

Če izdelek začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe morate prejeto fizično blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini in v nepoškodovani embalaži, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bili za to krivi vi. Stroške vračila blaga prevzame Tiko Pro, ki po prejemu izpolnjenega obrazca o odstopu od pogodbe k vam pošlje kurirja po blago.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko pridobite fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto vas tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določite vi. V primeru nakupa elektronskega izdelka ta rok prične teči, ko pridobite dostop do izdelka.

Za uveljavitev pravice do odstopa morate naše podjetje o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo pisno na naš naslov (Tiko Pro d.o.o., Beloruska 7, 2000 Maribor) ali po elektronski pošti na naslov info@tiko-pro.si in nam v obeh primerih poslati izpolnjen Obrazec za odstop od pogodbe.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem vaše pravice do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Če odstopite od te pogodbe, vam brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe povrnemo vsa z vaše strani prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni z naše strani ponujena cenovno najugodnejša standardna oblika dostave). Takšno povračilo bomo izvršili z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili sami pri izvedbi prvotne transakcije, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru zaradi takšnega povračila ne boste imeli kakršnih koli stroškov.

Plačilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler nam ne posredujete dokaza, da ste blago poslali nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Odstopni obrazec

Obrazec za odstop od pogodbe je uporabnikom na voljo tukaj.