Tiko Pro EU projekti

Naziv projekta: E-poslovanje i digitalizacija marketinga za strana tržišta

 
Skraćenica projekta: TIKO PRO E-inozemstvo
 
Operacija »E-poslovanje i digitalizacija marketinga za strana tržišta« je operacija uvođenja odnosno nadgradnje e-poslovanja poduzeća Tiko Pro d.o.o.
 
U okviru operacije su provedene slijedeće aktivnosti:
 • uvođenje web stranice na dva strana jezika, 
 • uvođenje web trgovine na dva strana jezika, 
 • izrada produktno-prodajnog videa,
 • izrada materijala i prezentacija na digitalnom sajmu, 
 • edukacija za povećanje kompetencija zaposlenih.
 
Cilj
Cilj operacije je pomoću sufinanciranja opravdanih troškova aktivnog nastupa na međunarodnom poslovnom događanju u inozemstvu poduzeću povećati mogućnosti prezentacije svojih referenci, proizvoda te usluga međunarodnoj poslovnoj javnosti, povećati mogućnosti poslovne suradnje sa stranim kupcima i poslovnim partnerima, povećati međunarodnu konkurentnost poduzeća i povećati razinu internacionalizacije. 
 
Rezultat operacije – uvođenje web stranice na dva strana jezika sa slijedećim elementima:
 • responsivnim dizajnom web stranice,
 • infografikama i interaktivnim elementima,
 • modulom za praćenje analitike web stranice, 
 • efektivnom grafičnom i sadržajnom prezentacijom poduzeća i njegovih usluga,
 • aktivnim linkom do Facebook, LinkedIn i YouTube kanala poduzeća.
 
Uz izradu web stranice, operacija sadržava i druge aktivnosti:
 • izrada web trgovine na dva strana jezika,
 • izrada produktno-prodajnog videa,
 • izrada materijala i prezentacija na digitalnom sajmu,
 • povećanje kompetencija – edukacija.
 
Visina bespovratnih sredstava za operaciju: 30.000 €
 
Više o ovim bespovratnim sredstvima i EU fondovima možete pročitati ovdje: www.eu-skladi.si
 
Operaciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.