Delavnica za usmeritev RR projektov naročnika 1. del - analiza

PAGE NAME

Delavnica za usmeritev RR projektov naročnika 1. del - analiza

Delavnica obsega analizo raziskovalno razvojnih projektov naročnika, ki so potencialno primerni za raziskovalno razvojne razpise
854,00 €
-
+

Analiza RR projektov in »izzivi« usmerjanja projektov za doseganje mednarodne inovativnosti

Namen delavnice je vzpostavitev kreativnega razmišljanja pri RR ekipi in upoštevanja njihovih predlogov, idej za bistveno izboljšanje obstoječih produktov/storitev/procesov ali razvoj novih.

Program:

  • Kratka predstavitev osnovnih pogojev za RR projekt
  • Rezultat projekta – kako določimo projekt, ki je primeren za prijavo na RR razpis
  • Problemi/izzivi, ki jih s projektom rešujemo
  • Primerjava obstoječih rešitev na trgu – skupen pregled rešitev (iskanje v bazi CORDIS, skupna primerjava nove rešitve z rešitvami na trgu…)

Delavnica poteka na način obojestranske interakcije, kjer razvojniki podjetja predstavljajo možne izboljšave obstoječih produktov/rešitev, nove rešitve, s katerimi lahko podjetje doseže mednarodno inovativnost ter konkurenčno prednost na mednarodni ravni.

Trajanje: 4 ure

Udeleženci:

Obvezni:

  • raziskovalci in razvojniki,
  • tržniki, ki poznajo stanje na trgu

Priporočljivo:

  • Direktor
  • Vodja projektov

 Rezultat:

  • Izvajalec pripravi poročilo (zapisnik sestanka) in usmeritve za raziskovalno razvojni projekt, ki bi lahko bil primeren za prijavo na EU razpis. Poročilo obsega vprašanja in izzive za razvojno ekipo, ki bo pripravila predloge, analizirala trg in obstoječe rešitve. 
  • Zapisnik pošljemo najkasneje 3 delovne dni po izvedeni delavnici.

 

Cena

Cena zajema ure priprave na delavnico, izvedba delavnice in priprava poročil za vsako posamezno delavnico ter potne stroške. Naročnik se lahko odloči za izvedbe ene, dveh ali po potrebi tudi več delavnic, odvisno od samega poteka dela.

Način plačila: 50% ob naročilu in 50% po zaključku delavnice z valuto 8 dni

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA OB PODPISU NAROČILNICE OZ. POGODBE

Pred začetkom izvedbe mora podjetje zagotoviti kratek opis raziskovalno razvojnega projekta, da se strokovnjaki lahko pripravijo in delno že analizirajo na trgu obstoječe rešitve. V kolikor se vprašalnika ne izpolni prva delavnica na začetku vključuje kratek opis projekta (inovativnost, učinki, tržni potencial, implementacija).

Naročnik mora zagotoviti, da so udeleženi razvojniki, ki poznajo tehnološki proces razvoja v podjetju. V kolikor razvojniki ne morejo sodelovati na delavnici se le-ta ne izvede oz. se le-ta prestavi na primeren termin.

 

Obiskovalci, ki so kupili ta izdelek, so kupili tudi naslednje izdelke

Delavnica za usmeritev RR projektov naročnika 2. del - priprava RR projekta

Delavnica obsega analizo raziskovalno razvojnih projektov naročnika, ki so potencialno primerni za raziskovalno razvojne razpise, pripravo potencialniz RR projektov ter predloge primernih razpisov
854,00 €