Dvodnevna delavnica za usmeritev RR projektov naročnika

PAGE NAME

Dvodnevna delavnica za usmeritev RR projektov naročnika

Delavnica obsega analizo raziskovalno razvojnih projektov naročnika, ki so potencialno primerni za raziskovalno razvojne razpise ter pripravo potencialnih RR projektov v podjetju obenem s predlogi primernih razpisov.
1464,00 €
-
+

Dvodnevna delavnica za usmeritev raziskovalno razvojnih projektov naročnika, ki so potencialno primerni za raziskovalno razvojne razpise

Namen delavnice je vzpostavitev kreativnega razmišljanja pri RR ekipi in upoštevanja njihovih predlogov, idej za bistveno izboljšanje obstoječih produktov/storitev/procesov ali razvoj novih.

1. dan - analiza RR projektov in »izzivi« usmerjanja projektov za doseganje mednarodne inovativnosti

Program:

 • Kratka predstavitev osnovnih pogojev za RR projekt
 • Rezultat projekta – kako določimo projekt, ki je primeren za prijavo na RR razpis
 • Problemi/izzivi, ki jih s projektom rešujemo
 • Primerjava obstoječih rešitev na trgu – skupen pregled rešitev (iskanje v bazi CORDIS, skupna primerjava nove rešitve z rešitvami na trgu…)

Delavnica poteka na način obojestranske interakcije, kjer razvojniki podjetja predstavljajo možne izboljšave obstoječih produktov/rešitev, nove rešitve, s katerimi lahko podjetje doseže mednarodno inovativnost ter konkurenčno prednost na mednarodni ravni.

Trajanje: 4 ure

Udeleženci:

Obvezni:

 • raziskovalci in razvojniki,
 • tržniki, ki poznajo stanje na trgu

Priporočljivo:

 • Direktor
 • Vodja projektov

 Rezultat:

 • Izvajalec pripravi poročilo (zapisnik sestanka) in usmeritve za raziskovalno razvojni projekt, ki bi lahko bil primeren za prijavo na EU razpis. Poročilo obsega vprašanja in izzive za razvojno ekipo, ki bo pripravila predloge, analizirala trg in obstoječe rešitve. 
 • Zapisnik pošljemo najkasneje 3 delovne dni po izvedeni delavnici.

 

2. dan - analiza ugotovljenih rezultatov in skupna priprava kratkega opisa RR projekta, ki bi bil primeren za prijavo na razpis

Program:

 • Primerjava obstoječih rešitev na trgu – skupen pregled rešitev in primerjave kje bomo boljši – oblikovanje projektne ideje;
 • Opredelitev projekta, ki bi bil primeren za RR razpise in podrobnejše opredeljevanje rešitve na področju:
  •  Inovativnosti
  • Širših učinkov
  • Tržnega potenciala
  • Implementacija
 • Predlog partnerjev – katero področje in postopek povezovanja (skupna priprava kratkega povzetka projekta, ki ga pošljemo potencialnim partnerjem – pomembnost intelektualne lastnine = IP);

Trajanje: 4 ure

Udeleženci:

Obvezni:

 • raziskovalci in razvojniki,
 • tržniki, ki poznajo stanje na trgu

Priporočljivo:

 • Direktor
 • Vodja projektov

 Rezultat:

 • Izvajalec pripravi poročilo (zapisnik sestanka) in kratek opis razvojnega projekta, ki predstavlja potencial najkasneje 3 delovne dni po zaključeni delavnici.
 • Priprava ugotovitve, če je naročnik primeren za razpis, s podanimi predlogi, ki smo jih skupaj ugotovili in bi predstavljali potencial za prijavo na razpis s predlogi primernih razpisov.

 

Cena

Cena zajema ure priprave na delavnico, izvedba delavnice in priprava poročil za vsako posamezno delavnico ter potne stroške. Naročnik se lahko odloči za izvedbe ene, dveh ali po potrebi tudi več delavnic, odvisno od samega poteka dela.

Način plačila: 50% ob naročilu in 50% po zaključku delavnice z valuto 8 dni

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA OB PODPISU NAROČILNICE OZ. POGODBE

Pred začetkom izvedbe mora podjetje zagotoviti kratek opis raziskovalno razvojnega projekta, da se strokovnjaki lahko pripravijo in delno že analizirajo na trgu obstoječe rešitve. V kolikor se vprašalnika ne izpolni prva delavnica na začetku vključuje kratek opis projekta (inovativnost, učinki, tržni potencial, implementacija).

Naročnik mora zagotoviti, da so udeleženi razvojniki, ki poznajo tehnološki proces razvoja v podjetju. V kolikor razvojniki ne morejo sodelovati na delavnici se le-ta ne izvede oz. se le-ta prestavi na primeren termin.