Delavnica za usmeritev RR projektov naročnika 2. del - priprava RR projekta

PAGE NAME

Delavnica za usmeritev RR projektov naročnika 2. del - priprava RR projekta

Delavnica obsega analizo raziskovalno razvojnih projektov naročnika, ki so potencialno primerni za raziskovalno razvojne razpise, pripravo potencialniz RR projektov ter predloge primernih razpisov
854,00 €
-
+

Analiza ugotovljenih rezultatov in skupna priprava kratkega opisa RR projekta, ki bi bil primeren za prijavo na razpis

Namen delavnice je vzpostavitev kreativnega razmišljanja pri RR ekipi in upoštevanja njihovih predlogov, idej za bistveno izboljšanje obstoječih produktov/storitev/procesov ali razvoj novih.

Program:

 • Primerjava obstoječih rešitev na trgu – skupen pregled rešitev in primerjave kje bomo boljši – oblikovanje projektne ideje;
 • Opredelitev projekta, ki bi bil primeren za RR razpise in podrobnejše opredeljevanje rešitve na področju:
  •  Inovativnosti
  • Širših učinkov
  • Tržnega potenciala
  • Implementacija
 • Predlog partnerjev – katero področje in postopek povezovanja (skupna priprava kratkega povzetka projekta, ki ga pošljemo potencialnim partnerjem – pomembnost intelektualne lastnine = IP);

Trajanje: 4 ure

Udeleženci:

Obvezni:

 • raziskovalci in razvojniki,
 • tržniki, ki poznajo stanje na trgu

Priporočljivo:

 • Direktor
 • Vodja projektov

 Rezultat:

 • Izvajalec pripravi poročilo (zapisnik sestanka) in kratek opis razvojnega projekta, ki predstavlja potencial najkasneje 3 delovne dni po zaključeni delavnici.
 • Priprava ugotovitve, če je naročnik primeren za razpis, s podanimi predlogi, ki smo jih skupaj ugotovili in bi predstavljali potencial za prijavo na razpis s predlogi primernih razpisov.

Cena

Cena zajema ure priprave na delavnico, izvedba delavnice in priprava poročil za vsako posamezno delavnico ter potne stroške. Naročnik se lahko odloči za izvedbe ene, dveh ali po potrebi tudi več delavnic, odvisno od samega poteka dela.

Način plačila: 50% ob naročilu in 50% po zaključku delavnice z valuto 8 dni

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA OB PODPISU NAROČILNICE OZ. POGODBE

Pred začetkom izvedbe mora podjetje zagotoviti kratek opis raziskovalno razvojnega projekta, da se strokovnjaki lahko pripravijo in delno že analizirajo na trgu obstoječe rešitve. V kolikor se vprašalnika ne izpolni prva delavnica na začetku vključuje kratek opis projekta (inovativnost, učinki, tržni potencial, implementacija).

Naročnik mora zagotoviti, da so udeleženi razvojniki, ki poznajo tehnološki proces razvoja v podjetju. V kolikor razvojniki ne morejo sodelovati na delavnici se le-ta ne izvede oz. se le-ta prestavi na primeren termin.

 

Obiskovalci, ki so kupili ta izdelek, so kupili tudi naslednje izdelke

Delavnica za usmeritev RR projektov naročnika 1. del - analiza

Delavnica obsega analizo raziskovalno razvojnih projektov naročnika, ki so potencialno primerni za raziskovalno razvojne razpise
854,00 €